Velkommen i Kruså tunneldal

Kruså tunneldal med Kruså Møllesø / Krusau Tunneltal mit Kruså Møllesø
Kruså tunneldal med Kruså Møllesø

Inden for rammerne af det grænseoverskridende projekt om Kruså Tunneldal, samarbejder forskellige danske og tyske parter om at understøtte og udvikle den økologisk værdifulde tunneldal. Projektet gennemføres med støtte fra EU, via Interreg IIIa-programmet.

Hidtil har Krusåen hovedsageligt fungeret som grænsevandløb, men den skal nu i højere grad fungere som en sammenhængende livsåre i tunneldalen. Åen udspringer fra talrige kildevæld på begge sider af grænsen, og på dens vej mod udløbet i Flensborg Fjord ved Wassersleben løber den gennem søer, moser, enge og skove.

Den afvekslende dal er bestemt et besøg værd. Denne hjemmeside informerer om projektet, tunneldalens natur, historien og udflugtsmulighederne i Krusådalen.


Oversigtskort over Kruså tunneldal. Projektområdet er markeret med rød streg.

Dansk sprog Deutscher Sprache